Varje dag fattar nyckelpersoner, över hela världen, fel beslut i avgörande frågor, trots att de har både den kunskap och erfarenhet som krävs. Det gör att de antingen missar målet eller inte når förväntade resultat. Det är förstås inte bra. Dessutom sker det många gånger i onödan.

Vi på Beslutsakademien vet hur svårt det kan vara att bestämma sig och att välja rätt. Vi har forskat på det under många år och bland annat sett att bra analyser och goda beslutsfattare inte är någon garanti för bra beslut. Lägger du däremot till en väl anpassad beslutsprocess ökar träffsäkerheten och kvalitén i besluten väsentligt.

Ta hänsyn till det som är viktigt

Med vår hjälp kan du lära dig att skapa bra rutiner för att snabbt och säkert kunna fatta välgrundade och målstyrda beslut, både på egen hand och i samarbete med andra. Först behöver du lära dig att förstå hur beslutsprocesserna fungerar och sedan är det dags att skapa rutiner som tar hänsyn till rätt saker och bortser från sådant som är ovidkommande.

Varför inte låta ett BI-system göra jobbet?

Ett bra BI-system kan visserligen hjälpa till att förbättra styrning och uppföljning av företagets beslut. Men lika lite som världens bästa kamera gör dig till en bra fotograf så är ett tekniskt system inte en given lösning på detta problem. Ofta saknas både tid och kunskap för att kunna dra nytta av det i praktiken.

Lär dig strukturerat beslutsfattande

Våra kurser presenterar metoder och processer som fungerar i din organisation och vardag. Du lär dig bland annat:

  • Komponenterna i ett strukturerat beslutsarbete
  • Metoder för att skapa bättre beslutsunderlag
  • Vilka faktorer som i första hand påverkar företaget beslutskompetens
  • Hur en strukturerad ansats till större beslut kan bli en del av företagskulturen

Välkommen att bekanta dig med vårt kursprogram. Kan detta verkligen löna sig? Ofta betyder ett felbeslut mindre att kursavgiften är intjänad och mer därtill.

Aktuella kurser

Strukturerat beslutsfattande

Läs mer »

Metoder för bättre beslut

Läs mer »

Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval

Läs mer »

Omvärldsanalys inför beslut

Läs mer »

Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval

Läs mer »

Analysera med beslutsverktyg

Läs mer »

Företagsanpassad utbildning

Samtliga våra utbildningar kan köpas speciellt anpassade för ditt företag. Vi kommer till dig och håller utbildningen. Du har själv möjlighet att påverka utbildningens innehåll för att passa ditt företag.

Log:
000000: /index.php::Tomt i sessionerna.
000001: 1 r inte ver level 2
000002: /index.php::Tomt i sessionerna.
000003: 1 r ver level 0
000004: 1 r inte ver level 5
000005: 1 r inte ver level 5
000006: Tag::write() name: title
000007: 1 r inte ver level 2
000008: 1 r ver level 0
000009: 1 r inte ver level 5
000010: 1 r inte ver level 5
000011: Tag::write() name: stor
000012: 1 r ver level 0
000013: 1 r inte ver level 5
000014: 1 r inte ver level 5
000015: Tag::write() name: logo
000016: 1 r ver level 0
000017: 1 r inte ver level 5
000018: 1 r inte ver level 5
000019: Tag::write() name: menucontainer
000020: 1 r ver level 0
000021: 1 r inte ver level 5
000022: 1 r inte ver level 5
000023: Tag::write() name: clearMenu
000024: 1 r ver level 0
000025: 1 r inte ver level 5
000026: 1 r inte ver level 5
000027: Tag::write() name: main
000028: 1 r ver level 0
000029: 1 r inte ver level 5
000030: 1 r inte ver level 5
000031: Tag::write() name: greee
000032: 1 r ver level 0
000033: 1 r inte ver level 5
000034: 1 r inte ver level 5
000035: Tag::write() name: infobox
000036: 1 r ver level 0
000037: 1 r inte ver level 5
000038: 1 r inte ver level 5
000039: Tag::write() name: lolbox
000040: 1 r ver level 0
000041: 1 r inte ver level 5
000042: 1 r inte ver level 5
000043: Tag::write() name: footer
000044: 1 r ver level 0
000045: 1 r inte ver level 5
000046: 1 r inte ver level 5
000047: Tag::write() name: end
000048: 1 r ver level 0
000049: 1 r inte ver level 5
000050: Tag::write() name: end2
000051: 1 r inte ver level 2
000052: Tag::write() name: adminMenu