Våra kursledare

 

Love Ekenberg

Love Ekenberg

Love Ekenberg är professor och chef för DSV – Institutionen för Data- och Systemvetenskap på Stockholms universitet. Love har ägnat det mesta av sin forskning åt beslutsteori och beslutsanalys och anses vara världsledande på området. I sitt arbete inom beslut och risk har han bl.a. verkat som rådgivare för företag och organisationer inom energi, telekom och finans. Love har även uppdrag från Världsbanken och FN – bl.a. inom minröjning och naturkatastrofer.

 

Love svarar för kurserna ”Metoder för bättre beslut” och ”Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval”.


Mats Danielson

Mats Danielsson är Tekn. Dr. och professor vid Stockholms universitet och har forskat i datavetenskap och informationsteknologi vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid KTH. Han har även en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Mats är specialist på beräkningsbara metoder för att analysera risker och beslut. Han har också designat rikstäckande kommunikationssystem för elektroniska affärer och var en av grundarna till Result Ventures, ett managementkonsultföretag inom elektroniska affärer med 140 anställda i 12 länder.

 

Mats svarar för kursen ”Verktyg för beslutsanalys”.


Aron Larsson

Aron är Fil. Dr. i data- och systemvetenskap och har i sin forskning fokuserat på metoder och processmodeller för datorstödd risk- och beslutsanalys i olika verksamheter. Han är även konsult och arbetar med utveckling av applicerbara metoder och genomförande av risk- och beslutsanalyser där han har genomfört projekt inom flertalet områden såsom investeringsbeslut, miljöåtgärder, trafikplanering och minröjning. Han forskar vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet på utveckling och tillämpningar av datorbaserade metoder för risk- och beslutsanalys i samhälle och näringsliv.

 

Aron svarar för kurserna  ”Strukturerat beslutsfattande”  och ”Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval”.


Samuel Bohman

Samuel Bohman är konsult inom verksamhetsutveckling med utgångspunkt i beslutsanalys, omvärldsanalys, och strategisk management. Han har flerårig erfarenhet av forskning och rådgivning, framför allt med inriktning på statliga myndigheter. Samuel är doktorand och lärare på Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet.

 

Samuel svarar kursen ”Omvärldsanalys inför beslut”.


Kjell Borking

Kjell är civilingenjör med kompetensområden inom affärsutveckling, verksamhetsstyrning, projektledning och utveckling. Han har också fungerat som managementkonsult i olika roller, ofta i samband med förändringsprocesser och införande av beslutsstöd i olika former. Kjell har lång erfarenhet av både den svenska och den internationella IT-branschen. Kjells kompetensområden är affärsutveckling, management, projektledning, databaser och beslutsstöd. Han har varit aktiv inom IT-branschen sedan 1967 och har startat ett flertal framgångsrika IT-företag. 1995 startade Kjell ett företag som utvecklade mjukvara för BI och datalager, och 2002 grundade han ett konsultföretag som kombinerade managementkonsulting med tekniker inom området business intelligence.

 

Kjell svarar för det sammantagna innehållet.

Aktuella kurser

Strukturerat beslutsfattande

Läs mer »

Metoder för bättre beslut

Läs mer »

Värdering och rangordning vid stora investeringar och strategiska vägval

Läs mer »

Omvärldsanalys inför beslut

Läs mer »

Kurs i offentlig upphandling: Kriterier-Värdesättning-Urval

Läs mer »

Analysera med beslutsverktyg

Läs mer »

Företagsanpassad utbildning

Samtliga våra utbildningar kan köpas speciellt anpassade för ditt företag. Vi kommer till dig och håller utbildningen. Du har själv möjlighet att påverka utbildningens innehåll för att passa ditt företag.

Log:
000000: /index.php::Tomt i sessionerna.
000001: 1 r inte ver level 2
000002: /index.php::Tomt i sessionerna.
000003: 1 r ver level 0
000004: 1 r inte ver level 5
000005: 1 r inte ver level 5
000006: Tag::write() name: kursledareTitle
000007: 1 r inte ver level 2
000008: 1 r ver level 0
000009: 1 r inte ver level 5
000010: 1 r inte ver level 5
000011: Tag::write() name: stor
000012: 1 r ver level 0
000013: 1 r inte ver level 5
000014: 1 r inte ver level 5
000015: Tag::write() name: logo
000016: 1 r ver level 0
000017: 1 r inte ver level 5
000018: 1 r inte ver level 5
000019: Tag::write() name: menucontainer
000020: 1 r ver level 0
000021: 1 r inte ver level 5
000022: 1 r inte ver level 5
000023: Tag::write() name: clearMenu
000024: 1 r ver level 0
000025: 1 r inte ver level 5
000026: 1 r inte ver level 5
000027: Tag::write() name: main
000028: 1 r ver level 0
000029: 1 r inte ver level 5
000030: 1 r inte ver level 5
000031: Tag::write() name: kursledare
000032: 1 r ver level 0
000033: 1 r inte ver level 5
000034: 1 r inte ver level 5
000035: Tag::write() name: infobox
000036: 1 r ver level 0
000037: 1 r inte ver level 5
000038: 1 r inte ver level 5
000039: Tag::write() name: lolbox
000040: 1 r ver level 0
000041: 1 r inte ver level 5
000042: 1 r inte ver level 5
000043: Tag::write() name: footer
000044: 1 r ver level 0
000045: 1 r inte ver level 5
000046: 1 r inte ver level 5
000047: Tag::write() name: end
000048: 1 r ver level 0
000049: 1 r inte ver level 5
000050: Tag::write() name: end2
000051: 1 r inte ver level 2
000052: Tag::write() name: adminMenu